Instellingen

Infinite Possibilities in Instellingen

Infinite Possibilities training kan mensen die het lastig hebben in de maatschappij helpen hun plek te (her)vinden. De training leert mensen te focussen op het leven dat ze willen hebben in plaats van de problemen die er zijn. Daarnaast worden beperkende overtuigingen op een niet confronterende manier zichtbaar gemaakt, ontkracht en vervangen door motiverende overtuigingen. Het positieve doel wordt op gevoelsniveau ervaren en het wordt duidelijk welke stappen (stapjes) gezet kunnen worden om het doel te bereiken. Doelen worden zo geformuleerd dat het behalen er van afhankelijk is van de deelnemer zelf in plaats van afhankelijkheid van anderen.

Doel:

Enkele voorbeelddoelen zijn:

 • geluk
 • overvloed
 • gezondheid
 • relaties
 • uiterlijke verschijning
 • begrip
 • creativiteit
 • vertrouwen
 • geborgenheid

Wat:

Na de training heeft de deelnemer een beter begrip van

 • wat wel en niet te doen om gelukkiger te zijn
 • dat het leven makkelijker is als je helder hebt wat je werkelijk wilt
 • wanneer te focussen op details en wanneer op algemeenheden
 • de vrijhgeid en (onbeperkte) mogelijkheden om met een schone lei te beginnen en vooruit te schieten
 • hoe denken, voelen en doen met elkaar in overeenstemming te brengen

Wie:

Infinite Possibilities is al veel toegepast bij de volgende doelgroepen:

 • slachtoffers van huiselijk geweld, ter afsluiting van een begeleid wonen traject
 • gedetineerden als voorbereiding van hun terugkeer in de maatschappij
 • ex verslaafden
 • in het algemeen bij mensen die zich zeker willen voelen over hun leven en toekomst

De training Infinite Possibilities kan geheel worden afgestemd op de groep waaraan zij gegeven wordt. Ze kan gegeven worden op locatie in of in de buurt van het instituut of instelling waar de deelnemers verblijven. Groep van minimaal 10 deelnemers komen in aanmerking voor een gezamenlijke training. Vanaf één deelnemer kan altijd worden ingeschreven op een van de open trainingsdagen.

 

 Deze training kan ook in aangepaste vorm worden gegeven aan medewerkers in zorginstellingen en instituten

 

Aanvraag