Jan Tetteroo – Trainer

De training wordt gegeven door en onder leiding van Jan Tetteroo, sinds 2007 bezig met “Infinite Possibilities”. Hij is persoonlijk opgeleid door Mike Dooley en de eerste gecertificeerd trainer van Nederland die zich geheel gespecialiseerd heeft in het geven van deze training.

Jan is een ervaren ondernemer/manager die tijdens zijn carrière heeft gewerkt bij bedrijven als Syngenta, UPC, Ziggo en Fagron. Een gedreven spreker die zijn boodschap met veel enthousiasme over weet te brengen. Hij maakt de onderwerpen voor de deelnemers aan zijn training inzichtelijk met verhalen uit eigen ervaring. De materie wordt op een down to earth manier gebracht. Ook de meer spirituele aspecten worden vanuit een niet zweverige insteek benaderd.

Deelnemers aan de training komen dan ook terug met een positieve kijk op hun situatie en mogelijkheden. Dat kan leiden naar het inzicht dat hun leven een andere richting op moet worden gestuurd. De kracht van de Infinite Possibilities training is dat deze langdurig doorwerkt. Daarmee krijgen de deelnemers de ruimte om de veranderingen stap voor stap in beweging te brengen.

Aanvraag